Parafia Trzebież

MISJE ŚWIĘTE 70 – lecie Parafii w Trzebieży

25 Wrz 2016. Autor: BES

W tym roku Uroczystości Odpustowe w naszej parafii poprzedziło wyjątkowo intensywne przygotowanie duchowe – Misje Święte trwające od 7 do14 września. Prowadził je Ks. Krzysztof Seweryn salwatorianin.

Przygotowanie duchowe do Jubileuszu 70-lecia powstania Parafii Trzebież  oraz początków struktur administracyjnych – Sołectwa, Szkoły, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Trzebież objęło wszystkie stany naszej wspólnoty. Swoje spotkania miały dzieci i młodzież szkolna, młodzież pracująca, małe dzieci z rodzicami i matki w stanie błogosławionym, małżeństwa i rodziny, starsi i chorujący. Msze Święte odprawiane o godz. 9.00 i 19.00 poprzedzała wspólna modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdy dzień misyjny kończył Apel Jasnogórski przy licznym udziale wiernych.

Od pierwszego dnia Misji towarzyszył nam obraz Jezusa Miłosiernego – dar burmistrza Władysława Diakuna oraz barwy podkreślające więź Państwową, Samorządu i Kościoła w służbie człowiekowi.

Uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył JE Ks. Henryk Wejman, któremu towarzyszyło 10 księży koncelebransów. Wypada wymienić choćby Ks. profesora infułata Andrzeja Offmańskiego, Ks. profesora prałata Jana Mazura, wszystkich księży z dekanatu na czele z Ks. dziekanem kanonikiem Waldemarem Gasztkowskim. Szczególnymi gośćmi byli Ks. Kanonik Ryszard Kamiński – pierwsze powołanie z naszej parafii i stały diakon Robert Marszałek. Wśród naszych dostojnych gości byli obecni także przedstawiciele Powiatu,Gminy, Straży Pożarnej.

Podczas Mszy Świętej śpiewał odradzający się ku wielkiej radości wszystkich parafian nasz chór parafialny, natomiast na zakończenie, podczas adoracji Krzyża, zaproszony chór Echo Kresów z Kędzierzyna Koźla. Lekcje i Modlitwę wiernych czytali przedstawiciele stanów i instytucji naszej parafii.

Podczas procesji z darami niesiono krzyżyki dla dzieci klas pierwszych, Pani Dyrektor Zespołu Szkół opracowanie „Ocalić od zapomnienia”, rybacy ofiarowali węgorze, przedstawiciele Powiatu komplet Lekcjonarzy Mszalnych – dar dla Parafii, a Pan Burmistrz kopię obrazu Jezusa Miłosiernego.

Na zakończenie Mszy Świętej miał miejsce szczególnie wzruszający moment: Ks. Proboszcz poprosił dzieci śp. Pana Kazimierza, wieloletniego organisty naszej parafii, dyrygenta i twórcę chóru parafialnego, aby podeszli do Ks. Biskupa Henryka i jako pierwsi otrzymali obraz Jezusa Miłosiernego. Proboszcz podkreślał szczególną miłość Pana Kazimierza do Boga i Kościoła widoczną w całym życiu, a zwłaszcza w umiłowaniu muzyki i śpiewu kościelnego. Chciał w ten sposób podziękować Panu Organiście i wszystkim z Jego rodziny.

Według dawnego zwyczaju, po Mszy Świętej, wszyscy zgromadzeni w świątyni podchodzili, aby ucałować Krzyż znajdujący się w prezbiterium.

Uroczystości odpustowe, jak to jest w zwyczaju od kilku już lat, przeniosły się na ogród przy plebanii, gdzie na zaproszenie parafian i Księdza Proboszcza rozpoczęły się tradycyjne posiady oraz poczęstunek.

Mamy nadzieję, że Misje w 70 – lecie powstania naszej Parafii były czasem dziękczynienia, pogłębienia wiary oraz przeproszenia Boga i ludzi.

Dopełnieniem Misji ma być rozpoczynająca się peregrynacja kopi obrazu Jezusa Miłosiernego. Czas nawiedzenia ma pomóc odbudować w nas to co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność oraz lenistwo duchowe.

Pan Jezus obiecuje otwierającym drzwi dla Niego: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.” (Dz 550).

Z wielką nadzieją na przemianę serc polecajmy się bezmiarowi Bożego Miłosierdzia.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »