Parafia Trzebież

Odpust leśników (2.06.2013)

24 Cze 2013. Autor: BES

W niedzielę 2 czerwca 2013 r. odbył się XXIX odpust trzebieskich leśników. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną  przez ks. A. Dymera. W kazaniu ks. Andrzej przypomniał o odpowiedzialności, za powierzone człowiekowi środowisko oraz konieczności działań na rzecz jego ochrony. Przybliżył także postać mało znanego patrona leśników  – świętego Jana Gwalberta, który wraz ze swymi współbraćmi poświęcił się modlitwie i sadzeniu lasów. Oddając się tej pracy poznawał prawa rządzące życiem i wzrostem lasu. Święty w każdym drzewie, zwierzęciu, ptaku, roślinie widział ukrytą mądrość Boga Stwórcy i Jego dobroć.

Tradycją w naszej parafii jest, że na zakończenie białego tygodnia dzieci z kl. II otrzymują od leśników drzewka, którymi mają się opiekować i wzrastać wraz z mini. W tym roku dzieci otrzymały drzewka w dniu odpustu leśników.

Po zakończeniu Mszy św. ks. Proboszcz w imieniu leśników zaprosił zgromadzonych w kościele na „posiady” na ogrodzie parafialnym.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

Bierzmowanie (31.05.2013)

15 Cze 2013. Autor: BES

W piątek 31 maja 2013 roku w kościele p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego, w czasie Mszy św. o godz. 18.00 J.E Biskup M. B. Kruszyłowicz, udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 44 młodym osobom.

Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam, że sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu św. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako

prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej

Oby nowo bierzmowanym nie brakło gorliwości i wiary w dawaniu świadectwa Ewangelii i głoszenia jej całemu światu.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

I Komunia święta (26.05.2013)

10 Cze 2013. Autor: BES

W Uroczystość Najświętszej Trójcy 26 maja w naszej parafii odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Po raz pierwszy do Tego sakramentu przystąpiło siedemnaścioro dzieci. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz Proboszcz Mieczysław Wdowiak. Dzień ten był wielkim wydarzeniem, zarówno dla dzieci jak i dla ich rodzin. Po długim okresie przygotowań, katechez, nauki prawd wiary i wreszcie po pierwszej spowiedzi św. dzieci mogły po raz pierwszy przyjąć Jezusa do swojego serca.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »