Parafia Trzebież

Wycieczka do Seminarium Duchownego w Szczecinie

18 Cze 2011. Autor: BES

W dniu 6 czerwca 2011 uczniowie klasy Vb z Zespołu Szkół w Trzebieży wraz z Panią Katechetką – Marią Konefał – uczestniczyli w wycieczce do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Naszym przewodnikiem w Seminarium był diakon Tomasz, który oprowadzał nas po Seminarium i opowiadał o jego historii. Oglądaliśmy kościół seminaryjny, Kaplicę Miłosierdzia Bożego, Kaplicę Słowa Bożego, refektarz i dziedziniec. Ostatnim etapem wycieczki były Police i pomnik Jana Pawła II.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

Pierwsza Komunia Święta w Niekłończycy

18 Cze 2011. Autor: BES

22 maja w Niekłończycy odbyła się uroczystość I Komunii Świętej, do której przystąpiło 10 dzieci. Ten długo oczekiwany dzień był poprzedzony trzyletnim przygotowaniem uczniów poprzez katechezy w szkole, udział w niedzielnych i czwartkowych Mszach Świętych oraz nabożeństwach. Ponadto, uczniowie klasy II systematycznie, raz w tygodniu, uczestniczyli w Kółku Różańcowym. W przygotowaniu tym aktywnie uczestniczyli rodzice, którzy wspierali swoje dzieci.

Tydzień później – 29 maja – obchodziliśmy rocznicę I Komunii Świętej klasy III, ale także nas wszystkich, którzy niegdyś po raz pierwszy przyjęliśmy Pana Jezusa do naszych serc.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

Bierzmowanie

12 Cze 2011. Autor: BES

9 maja 2011 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Trzebieży odbyło się bierzmowanie. W tym dniu dary Ducha Świętego z rąk J. E. Ks. Biskupa M. B. Kryszyłowicza otrzymało 44 młodych ludzi. Na początku Mszy św. Ks. Biskupa powitali rodzice kandydatów do bierzmowania, prosząc jednocześnie, o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości. Następnie J.E. witali gimnazjaliści i Ks. Proboszcz. W kazaniu Ks. Biskup przypomniał o roli Ducha Świętego i Jego darów w życiu chrześcijanina. Zwrócił również uwagę młodzieży na to, co ma być w ich życiu najważniejsze i jak mają współpracować z łaską Ducha Świętego. Wskazał przykłady ludzi żyjących zgodnie z nauką Chrystusa – św. Maksymiliana Kolbe, bł. Jana Pawła II. Po homilii i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych Ks. Biskup udzielił wkraczającym w dorosłe życie chrześcijańskie Sakramentu Bierzmowania. Młodzież przyjęła go w wielkiej powadze i zamyśleniu. Na zakończenie Mszy św. bierzmowani, serdecznie podziękowali Ks. Biskupowi za otrzymany dar. Uroczystość zakończyła się udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »