Parafia Trzebież

Proponowana trasa peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego

9 gru 2016. Autor: BES

Po zakończeniu nawiedzenia rodzin na Małej Trzebieży obraz powędruje na  ul. Rybacką a

następnie ul. WOP od numeru 1 z uwzględnieniem Dolnej i Jachtowej i Jana z Kolna ze Smerfowa

do rodzin mieszkających w budynku PKP i dalej WOP z uwzględnieniem ul Łącznej, Szkolnej i

Kopernika, zakończenie na WOP nr 2  następnie Kościuszki od nr 1  do leśniczówki/ Kamień z

uwzględnieniem ul Zachodniej i Neptuna od leśniczówki do Kościuszki nr 56 , zakończenie na

Kościuszki nr 2, z uwzględnieniem ul Brzozowej, Słonecznej i Słowiczej następnie ul Portowa i Kwiatkowskiego.

Ważne jest aby informować się po sąsiedzku z odpowiednim wyprzedzeniem, zapraszać na wspólną modlitwę. Obraz Jezusa Miłosiernego można będzie też przyjąć w rodzinie na zakończenie Nawiedzenia.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

MISJE ŚWIĘTE 70 – lecie Parafii w Trzebieży

25 wrz 2016. Autor: BES

W tym roku Uroczystości Odpustowe w naszej parafii poprzedziło wyjątkowo intensywne przygotowanie duchowe – Misje Święte trwające od 7 do14 września. Prowadził je Ks. Krzysztof Seweryn salwatorianin.

Przygotowanie duchowe do Jubileuszu 70-lecia powstania Parafii Trzebież  oraz początków struktur administracyjnych – Sołectwa, Szkoły, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Trzebież objęło wszystkie stany naszej wspólnoty. Swoje spotkania miały dzieci i młodzież szkolna, młodzież pracująca, małe dzieci z rodzicami i matki w stanie błogosławionym, małżeństwa i rodziny, starsi i chorujący. Msze Święte odprawiane o godz. 9.00 i 19.00 poprzedzała wspólna modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdy dzień misyjny kończył Apel Jasnogórski przy licznym udziale wiernych.

Od pierwszego dnia Misji towarzyszył nam obraz Jezusa Miłosiernego – dar burmistrza Władysława Diakuna oraz barwy podkreślające więź Państwową, Samorządu i Kościoła w służbie człowiekowi.

Uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył JE Ks. Henryk Wejman, któremu towarzyszyło 10 księży koncelebransów. Wypada wymienić choćby Ks. profesora infułata Andrzeja Offmańskiego, Ks. profesora prałata Jana Mazura, wszystkich księży z dekanatu na czele z Ks. dziekanem kanonikiem Waldemarem Gasztkowskim. Szczególnymi gośćmi byli Ks. Kanonik Ryszard Kamiński – pierwsze powołanie z naszej parafii i stały diakon Robert Marszałek. Wśród naszych dostojnych gości byli obecni także przedstawiciele Powiatu,Gminy, Straży Pożarnej.

Podczas Mszy Świętej śpiewał odradzający się ku wielkiej radości wszystkich parafian nasz chór parafialny, natomiast na zakończenie, podczas adoracji Krzyża, zaproszony chór Echo Kresów z Kędzierzyna Koźla. Lekcje i Modlitwę wiernych czytali przedstawiciele stanów i instytucji naszej parafii.

Podczas procesji z darami niesiono krzyżyki dla dzieci klas pierwszych, Pani Dyrektor Zespołu Szkół opracowanie „Ocalić od zapomnienia”, rybacy ofiarowali węgorze, przedstawiciele Powiatu komplet Lekcjonarzy Mszalnych – dar dla Parafii, a Pan Burmistrz kopię obrazu Jezusa Miłosiernego.

Na zakończenie Mszy Świętej miał miejsce szczególnie wzruszający moment: Ks. Proboszcz poprosił dzieci śp. Pana Kazimierza, wieloletniego organisty naszej parafii, dyrygenta i twórcę chóru parafialnego, aby podeszli do Ks. Biskupa Henryka i jako pierwsi otrzymali obraz Jezusa Miłosiernego. Proboszcz podkreślał szczególną miłość Pana Kazimierza do Boga i Kościoła widoczną w całym życiu, a zwłaszcza w umiłowaniu muzyki i śpiewu kościelnego. Chciał w ten sposób podziękować Panu Organiście i wszystkim z Jego rodziny.

Według dawnego zwyczaju, po Mszy Świętej, wszyscy zgromadzeni w świątyni podchodzili, aby ucałować Krzyż znajdujący się w prezbiterium.

Uroczystości odpustowe, jak to jest w zwyczaju od kilku już lat, przeniosły się na ogród przy plebanii, gdzie na zaproszenie parafian i Księdza Proboszcza rozpoczęły się tradycyjne posiady oraz poczęstunek.

Mamy nadzieję, że Misje w 70 – lecie powstania naszej Parafii były czasem dziękczynienia, pogłębienia wiary oraz przeproszenia Boga i ludzi.

Dopełnieniem Misji ma być rozpoczynająca się peregrynacja kopi obrazu Jezusa Miłosiernego. Czas nawiedzenia ma pomóc odbudować w nas to co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność oraz lenistwo duchowe.

Pan Jezus obiecuje otwierającym drzwi dla Niego: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.” (Dz 550).

Z wielką nadzieją na przemianę serc polecajmy się bezmiarowi Bożego Miłosierdzia.

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 07-14.09.2016

25 sie 2016. Autor: BES

JESTEŚMY KOŚCIOŁEM CHRYSTUSA

 

ŚRODA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚW.

19.00 – Wniesienie Księgi Pisma św.; Hymn do Ducha Świętego; Msza św.

– kazanie  misyjne

21.00 – Apel Jasnogórski

 

CZWARTEK

“OBOK KRZYŻA STAŁA MATKA JEGO…”/J 19,25/

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza św. – kazanie misyjne

17.00 – Nauka dla dzieci szkolnych

18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.00 – Msza św. – kazanie misyjne

21.00 – Apel Jasnogórski

 

PIĄTEK

“NAWRACAJCIE SIĘ…” /Mk 1,15/

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza św. – kazanie misyjne

17.00 – Nauka dla dzieci szkolnych

18.30 – Nabożeństwo przebłagalne

19.00 – Msza św. – kazanie misyjne

21.00 – Apel Jasnogórski

 

SOBOTA

“BĘDZIESZ MIŁOWAŁ…” /Mk 12, 31/

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza św. – kazanie dla małżonków i rodziców, odnowienie

ślubowań małżeńskich, błogosławieństwo

15.00 – Nabożeństwo dla małych dzieci i matek w stanie

błogosławionym

18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia

Bożego

19.00 – Msza św. – kazanie dla małżonków i rodziców, odnowienie

ślubowań  małżeńskich, błogosławieństwo

20.15 – Nauka dla młodzieży

21.00 – Apel Jasnogórski

 

NIEDZIELA

“MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO…”

 8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

12.00 – Msza św. – kazanie misyjne

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

21.00 – Apel Jasnogórski

 

PONIEDZIAŁEK

“NIECH CO DNIA BIERZE KRZYŻ SWÓJ…” /Łk 9,23/

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza św. – kazanie dla chorych i starszych, udzielenie Sakramentu

Chorych, błogosławieństwo

18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia

Bożego

19.00 – Msza św. – kazanie misyjne

21.00 – Apel Jasnogórski

 

WTOREK

“W DRODZE DO OJCA W NIEBIE…”

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza św. – kazanie misyjne

18.30 – Nabożeństwo za zmarłych

19.00 – Msza św. – kazanie misyjne

21.00 – Apel Jasnogórski

 

ŚRODA                 

“W KRZYŻU ZBAWIENIE…” ZAKOŃCZENIE MISJI

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

18.00 – Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Henryka Wejmana

 

SPOWIEDŹ ŚW. 30 MINUT PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

 

Kategorie: Bez kategorii | Komentarze (0) »

Pielgrzymka po relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej

18 lip 2016. Autor: BES

14 czerwca wierni z naszej parafii wraz z Ks. proboszczem – Mieczysławem Wdowiakiem,  wyruszyli na pielgrzymkę do Krakowa, aby przywieźć relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. Nasz wyjazd poprzedziła odprawiona o godz. 5.00 Msza św.

Po dotarciu do Krakowa i zakwaterowaniu w domu pielgrzyma poszliśmy na chwilę modlitwy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Rankiem następnego dnia  udaliśmy się do klasztornej części Sanktuarium, gdzie znajduje się kaplica z łaskami słynącymi obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny. Tam o godzinie 8.00  Ks. Mieczysław odprawił Eucharystię. Następnie siostra Ignacja ze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, (zgromadzenie to jest  kustoszem grobu i relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach) opowiedziała o życiu i działalności świętej. Wręczając relikwie św. Faustyny „Ex ossibus” – cząstkę kości świętej, siostra poprosiła o dobre wykorzystanie obecności relikwii w naszej trzebieskiej społeczności, aby nie zmarnować darów płynących z niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. W darze od rybaków przekazano siostrom złowione w Trzebieży wędzone węgorze.

Z relikwiami św. Siostry Faustyny odwiedziliśmy Centrum Jana Pawła II, gdzie mogliśmy zobaczyć papieską sutannę, poplamioną krwią podczas zamachu na jego życie 13.05.1981r.

Kolejnym etapem naszej pielgrzymki był Pałac Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Tam w czasie audiencji u Kardynała Stanisława Dziwisza otrzymaliśmy relikwie Jana Pawła II. Spotkanie to miało dla nas szczególne znaczenie, ponieważ ksiądz Kardynał Stanisław  Dziwisz był przez wiele lat osobą bardzo bliską Ojcu Świętemu – osobistym sekretarzem. Ksiądz proboszcz poprosił księdza Kardynała o błogosławieństwo dla parafii, a Jego Eminencja z radością go udzielił. Również wręczono księdzu Kardynałowi węgorze, jako dar nawiązujący do spotkania Ojca Świętego, Jana Pawła II w Szczecinie dnia 11.06.1987r. z przedstawicielami parafii trzebieskiej – rybakami niosącymi węgorze podczas Mszy św. na Jasnych Błoniach. Ksiądz Kardynał z wielką radością przyjął podarunek od trzebieskich rybaków. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Po otrzymaniu relikwii, przeszliśmy do pomieszczenia, gdzie znajduje się słynne „Okno Papieskie”, z którego Ojciec Święty pozdrawiał wiernych. Następnie udaliśmy się do kaplicy Biskupów Krakowskich gdzie modlił się i pracował Święty. W kaplicy znajduje się złoto srebrny relikwiarz w formie otwartej księgi Ewangelii, nawiązującej do Ewangeliarza którego karty przewracał wiatr w czasie pogrzebu Jana Pawła II. Po lewej stronie relikwiarza umieszczone są łacińskie napisy „Błogosławiony Jan Paweł II” i „Nie lękajcie się” oraz herb papieski. Po prawej stronie widnieje pastorał, obok którego umieszczono ampułkę z krwią Papieża. W kaplicy modliliśmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji Kościoła, naszej parafii i wszystkich zamierzeń związanych z jubileuszem 70-lecia parafii.

Wdzięczni Bogu za otrzymane dary udaliśmy się w drogę powrotną.